Meer dan 100 organisaties gesteund in succesvolle bedrijfsstrategieën.

Meer dan 10 downloads van onze gratis SuccesTrap

Meer dan 5 inschrijvingen voor onze gratis online Webclass over succes.

Gratis webclass

Ondernemer, wil jij slimmer en anders werken met dezelfde mensen?

Meld je dan aan voor onze gratis 7F Succesformule webclass.

Meer dan 100 organisaties gesteund in succesvolle bedrijfsstrategieën.

Meer dan 10 downloads van onze gratis SuccesTrap

Meer dan 5 inschrijvingen voor onze gratis online Webclass over succes.

De 7F Succesformule

It’s time to change!

De 7F Succesformule zorgt ervoor dat jouw onderneming groeit door in 7 stappen te werken aan 7 kernpijlers.

Schrijf je nu in voor de gratis Webclass om te ontdekken waardoor jouw omzet stagneert.

Foto in slider
1
Intake

De intake draait om de 7 kernpijlers. We kijken of jouw bedrijf bij ons past, of wij bij jouw bedrijf passen en of we jouw vraagstuk kunnen oplossen. Verder is voor ons van belang om tenminste 5 keer zoveel waarde voor jouw onderneming te kunnen creëren, dan dat wij denken te gaan factureren.

2
Quick scan

Bij de quick scan kijken we wederom naar de 7 kernpijlers. We luisteren naar jou als ondernemer, kijken naar jouw commerciële en financiële resultaten van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren. We brengen in kaart welk aandachtsgebied het knelpunt is dat opgelost moet worden om de volgende stap te kunnen maken.

3
Grondige analyse & advies

Bij de grondige analyse vormen we een beeld van jouw organisatie aan de hand van de 7 kernpijlers. De methoden die hierbij toegepast worden zijn afhankelijk van jouw vraagstuk. Denk hierbij aan diepte interviews, marktanalyse, rendementen in deelmarkten, procesanalyses, cultuuranalyse, cijfermatige analyses, logica van de organisatie indeling etcetera.

4
Implementatie

De implementatie start met het uitwerken van de ideale situatie waar jouw onderneming naartoe gaat werken. De stip op de horizon is hierbij het uitgangspunt. Vervolgens wordt bepaald welke interventies nodig zijn en welke deelresultaten nodig zijn om jouw milestones te realiseren. De interventies die nodig zijn worden specifiek op de situatie toegesneden. Alle betrokken managers en medewerkers worden actief betrokken bij het bedenken en uitvoeren van de verbeterplannen. Hierbij geldt vaak dat de analyse de interventie is.

5
Bijsturing

Bijsturing is het tussentijds checken van de voortgang. Waar nodig worden aanpassingen in de interventies bedacht en doorgevoerd. Dit is een terugkerende processtap tot het moment dat de beoogde resultaten zijn behaald. Uiteraard lopen ook wij gedurende het proces tegen nieuwe barrières aan. Ook daarvoor bedenken we een oplossing. Wij rusten niet tot het doel behaald is.

6
Verankering

Een veelvoorkomend verschijnsel is dat organisaties naar verloop van tijd terugvallen in hun oude gewoonten. Wij gaan voor duurzame verbeteringen. Daarvoor is het belangrijk dat de verbeteringen blijvend zijn. Alle verbeteringen moeten door jouw mensen als logisch, goed doordacht en als werkverlichting worden ervaren. Hieraan wordt tijdens de implementatiefase veel aandacht besteed.

7
Stip op de horizon

De stip op de horizon is de droom van jou als ondernemer of directie waar jullie met de onderneming naartoe willen. Je verbeeldt je hoe de onderneming er over 5 of 10 jaar uit ziet. Vervolgens ga je met elkaar nadenken of dit een ambitieus maar ook realistisch toekomstplaatje is. Hiervoor verbinden wij jouw onderneming met de markt en de markt met jouw onderneming, op basis van de kernkwaliteiten van jouw onderneming.

Schrijf je in voor onze gratis webclass om te weten hoe uw organisatie kan groeien.

Inschrijven online webclass Meer over de 7F Succesformule

Wij ondersteunen jou in het zoekproces naar een succesvolle toekomst. Bij het vinden van oplossingen gaan wij uit van de situatie van jouw onderneming en betrekken wij markt- en economische ontwikkelingen.

Adviseurs

Maak kennis met Flamma

Inzicht geven, focus aanbrengen en nieuwe mogelijkheden schetsen. Deze zaken maken wij concreet en vervolgens begeleiden wij het doorvoeren van veranderingen.

Deze combinatie is de basis voor de 7F Succesformule. Wij gaan op zoek naar de knelpunten. Vanuit onze ervaring en diverse achtergronden vinden wij de beste oplossing waarmee jouw onderneming duurzaam vooruit geholpen wordt. It’s time to change!

Wij werken voor

Wij werken voor ondernemingen met 20 tot 200 medewerkers die producten of diensten maken, bewerken of verhandelen en daarbij waarde creëren. Mensen maken hierbij een essentieel onderdeel uit van de waardecreatie voor de klanten/afnemers. Voorbeelden hiervan zijn:

9 Gaffert
Agrifirm
Avanti Systeembouw B.V.
Bierens Incasso Advocaten
DMT International
ECM Europe
Handelsonderneming PD
Hogervorst
Veiling Zaltbommel
Personal Training Group
Rijkers Process Technology
Roem Events
RVS Non Ferro
SS
SLB Solid Connection
Thielco
Van Den Udenhout
Van Swaay Duurzaam hout
VCC
Nelipak
Verotex
Vidacto
Weevers Nieuwstad
Registreren

78 deelnemers bekijken nu de online webclass

Wacht niet langer en laat je naam en emailadres achter om direct toegang te krijgen tot de online webclass.