De 7 stappen van de 7F Succesformule


1. Intake

De intake draait om de 7 kernpijlers. We kijken of jouw bedrijf bij ons past, of wij bij jouw bedrijf passen en of we jouw vraagstuk kunnen oplossen. Verder is voor ons van belang om tenminste 5 keer zoveel waarde voor jouw onderneming te kunnen creëren, dan dat wij denken te gaan factureren.

 2. Quick Scan

Bij de quick scan kijken we wederom naar de 7 pijlers. We luisteren naar jou als ondernemer, kijken naar jouw commerciële en financiële resultaten van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren. We brengen in kaart welk aandachtsgebied het knelpunt is dat opgelost moet worden om de volgende stap te kunnen maken.

3. Grondige analyse & advies

Bij de grondige analyse vormen we een beeld van jouw organisatie aan de hand van de 7 kernpijlers. De methoden die hierbij toegepast worden zijn afhankelijk van jouw vraagstuk. Denk hierbij aan diepte interviews, marktanalyse, rendementen in deelmarkten, rendementen in klant- of product portfolio’s, procesanalyses, cultuuranalyse, cijfermatige analyses, logica van de organisatie indeling, functie invullingen etcetera.

4. Implementatie

De implementatie start met het uitwerken van de ideale situatie waar jouw onderneming naartoe gaat werken. De stip op de horizon is hierbij het uitgangspunt.

Vervolgens wordt bepaald welke interventies nodig zijn en welke deelresultaten nodig zijn om jouw milestones te realiseren. De interventies die nodig zijn worden specifiek op de situatie toegesneden. Alle betrokken managers en medewerkers worden actief betrokken bij het bedenken en uitvoeren van de verbeterplannen. Hierbij geldt vaak dat de analyse de interventie is.

Bij de implementatie worden zo nodig de organisatiestructuur, processen en teamsamenstelling aangepast en de cultuur in de goede richting bijgestuurd. Hierbij maken we gebruik van kengetallen, KPI’s, kwalitatieve parameters en voortgang gesprekken. Met het uiteindelijke doel dat alle mensen mee gaan in de ontwikkeling en jouw onderneming de ambities realiseert.

We doen er alles aan om mensen mee te nemen in dit proces maar het is geen vrijblijvend proces. Dat maken wij vanaf het begin ook heel duidelijk.

 5. Bijsturing

Bijsturing is het tussentijds checken van de voortgang. Waar nodig worden aanpassingen in de interventies bedacht en doorgevoerd. Dit is een terugkerende processtap tot het moment dat de beoogde resultaten zijn behaald. Uiteraard lopen ook wij gedurende het proces tegen nieuwe barrières aan. Ook daarvoor bedenken we een oplossing: 'Tom Poes verzin een list'. Wij rusten niet tot het doel behaald is.

 6. Verankering

Een veelvoorkomend verschijnsel is dat organisaties naar verloop van tijd terugvallen in hun oude gewoonten. Wij gaan voor duurzame verbeteringen. Daarvoor is het belangrijk dat de verbeteringen blijvend zijn. Alle verbeteringen moeten door jouw mensen als logisch, goed doordacht en als werkverlichting worden ervaren. Hieraan wordt tijdens de implementatiefase veel aandacht besteed. Bij de verankering wordt getoetst, zowel bij jouw mensen als bij de processen, of de veranderingen inderdaad verbeteringen zijn en of ze met minimale controlemaatregelen goed uitgevoerd kunnen blijven worden.

Als iets vanzelf goed gaat, en weinig controleslagen behoeft, geeft dat voor de toekomst voordelen omdat dan toekomstige aanpassingen ook weer gemakkelijker door te voeren zijn. Daarmee werk je gelijk aan jouw toekomstige wendbaarheid.

7. Stip op de horizon

De stip op de horizon is de droom van jou als ondernemer of directie waar jullie met de onderneming naartoe willen. Je verbeeldt je hoe de onderneming er over 5 of 10 jaar uit ziet. Vervolgens ga je met elkaar nadenken of dit een ambitieus maar ook realistisch toekomstplaatje is. Hiervoor verbinden wij jouw onderneming met de markt en de markt met jouw onderneming, op basis van de kernkwaliteiten van jouw onderneming. In een aantal situaties komen we tot de conclusie dat enkele kernkwaliteiten eerst verder ontwikkeld dienen te worden. De stip op de horizon bestaat uit een aantal kernpunten:

 • Gewenste marktpositie (geografisch werkgebied, welke plaats in de ranking, imago, klantenkring)
 • Omvang van jouw bedrijf (omzet, mensen, resultaat, product of diensten)
 • Financiële kengetallen (omzet, resultaat, bruto en netto marge, EV, liquiditeit)
 • Bedrijfscultuur
 • Globaal beeld organisatiestructuur
 • Bestaansrecht van jouw onderneming (verdienmodel) en zingeving
 • Onderscheidend vermogen in jouw markt
 • Een idee over de bedrijfsopvolging als dit speelt


Maak een afspraak zodat wij persoonlijk kunnen toelichten hoe de 7F Succesformule jou kan helpen met de groei van jouw onderneming. Tijdens de afspraak krijg jij sowieso:

 • Direct toepasbare ideeën over de mogelijkheden waarmee je meer winst uit jouw onderneming kan halen
 • Inspiratie om op een andere manier naar jouw onderneming te kijken
 • Inspiratie om mooier en beter te gaan werken
 • Energie en enthousiasme om aan verbeteringen te werken

Of lees eerst over de werkwijze van Flamma en bekijk wat de meest voorkomende knelpunten zijn van ondernemers die contact met ons opnemen.

Onze 7F succesformule

Wij creëren oplossingen in plaats van vragen!

Wij ondersteunen jou in het zoekproces naar een succesvolle toekomst. Dit doen wij in 7 stappen, door middel van 7 kernpijlers.
Schrijf je in voor onze gratis webclass om te ontdekken hoe jouw organisatie kan groeien.

Registreren

78 deelnemers bekijken nu de online webclass

Wacht niet langer en laat je naam en emailadres achter om direct toegang te krijgen tot de online webclass.